Protek Endüstri 4.0 Çağına Hazır

Protek Endüstri 4.0 Çağına Hazır

Endüstri 4.0 terim olarak dördüncü sanayi devrimi anlamına gelmektedir. Dijital teknoloji, biyoloji ve donanım otomasyonlarındaki önemli yeniliklerin birleşiminden ibarettir. Endüstri 4.0 genel olarak, nesnelerin interneti, hizmetlerin interneti, siber-fiziksel sistemler olmak üzere 3 yapıdan oluşmaktadır.

  • Nesnelerin İnterneti: Aklınıza gelebilecek her nesnenin bir şekilde internete erişerek, diğer cihazlarla iletişim halinde olmasıdır.

  • Hizmetlerin İnterneti: Bu yapı ile birlikte siber – fiziksel sistemler insanlarla ve diğer yapılarla hizmet bağı kurarak kendi devamlılıklarını sağlayabilir.

  • Siber – Fiziksel Sistemler: İnsanlardan bağımsız bir şekilde üretim aşamalarını organize edip, planlayıp, geliştiren sistemlerdir.

Bu yapılar akıllı fabrika sisteminin oluşmasında büyük rol oynar ve üretim ortamlarında her bir verinin toplanmasına ve iyi bir şekilde izlenip analiz edilmesine olanak sağlayarak daha verimli iş modellerini ortaya çıkarır.